Megan Williams PT Website Logo
 • ENG
 • CYM
 • AMDANO

  Fy enw i yw Megan Williams ac rydw i'n Hyfforddwr Personol wedi'i leoli yn Wrecsam, Gogledd Ddwyrain Cymru ond rydw i hefyd yn gweithio yn Sir y Fflint a Chaer hefyd. Dyma fy ngwefan lle gallwch ddarganfod ychydig mwy amdanaf i, y gwasanaethau rwy'n eu darparu i'm holl gleientiaid yn ogystal â'r gwahanol ffyrdd y gallwch gysylltu â mi.

  Ers yn 15 oed rwyf wedi bod ag angerdd gwirioneddol am ffitrwydd ac yn ddigon buan yn 16 oed, fe wnes i syrthio mewn cariad â hyfforddiant pwysau sydd wedi dod yn fara menyn i mi fel rhan o fy uchelgais tuag at fyw bywyd mwy iach nid yn unig. ond hefyd fel rhan o fy ymgais i ddod yn Hyfforddwr Personol gorau un y gallaf fod.

  Yn 16 oed, fy nghenhadaeth yw dod yn Hyfforddwr Personol cwbl gymwys ac rwyf wedi treulio'r ychydig flynyddoedd diwethaf yn ymroddedig i gyflawni'r nod hwnnw.

  Image Placeholder